jump to navigation

สินเชื่อ Citi Advance April 30, 2010

Posted by salapao18 in สินเชื่อ 02-6125558.
Tags: , ,
trackback
 สมัครง่าย 02-6124445 นอกเวลาทำการ 085-8108005
โปรโมชั่นของสินเชื่อ Citi Advance
 
1. วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 500,000 บาท
2. อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 19 – 28%* ต่อปี
3. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
4. สะดวกสบายด้วยบริการรับเอกสารถึงที่
อัตราดอกเบี้ย Citi Advance
(คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก)
19 – 28%* ต่อปี (ชำระคืน 12-60 เดือน)
*ค่าอากรแสตมป์0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
คุณสมบัติผู้สมัคร Citi Advance สำหรับพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
– อายุ 21 – 60 ปี สัญชาติไทย
– รายต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
– อายุงานอย่างน้อย 4 เดือน
สำหรับเจ้าของธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
– ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี
เอกสารประกอบการพิจารณา
Citi Advance
พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกและสำเนารายการเดินบัญชี
  ย้อนหลัง 3 เดือน
เอกสารประกอบการพิจารณา
Citi Advance
กรณีเจ้าของกิจการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกและสำเนารายการเดินบัญชี
  ย้อนหลัง 6 เดือน
4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ + แผนที่แสดงที่ตั้งกิจการ

 

           
    
__________________________________________________________________
ข่าวสารCiti Advance (ข่าวสารCit Advance)

บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อประเภท นอนแบงก์ของซิตี้ ประเทศไทย แนะนำแบรนด์ใหม่สำหรับธุรกิจสินเชื่อ ภายใต้ชื่อ “Citi advance” (ซิตี้แอดวานซ์) วางแผนรุกตลาดด้วยสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมการบริการที่สะดวก ทันสมัยและน่าเชื่อถือ โดยมุ่งจับกลุ่มลูกค้าที่มี รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป

การเปิดตัวแบรนด์ใหม่ครั้งนี้เป็นผลจากการทำการวิจัยของซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง พบว่าผู้บริโภค ในปัจจุบัน มองหาผู้ให้บริการทางการเงินที่มีบริการอันหลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม ความต้องการสินเชื่อ และสถานะทางการเงินของลูกค้าแต่ละบุคคล ในแต่ละช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิต นอกจากนี้ผู้ให้บริการ ยังต้องมีความเป็นกันเองและเข้าถึงได้ง่าย เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และสำคัญที่สุดสามารถให้ความ ช่วยเหลือผู้บริโภคได้ตรงตามเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า

มิสเตอร์ชานาวาซ ลาลานิ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เราเข้าใจดีว่าลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในแง่สถานะไลฟ์สไตล์ ความต้องการทางการเงิน รวมถึงเป้าหมายในชีวิต ดังนั้น CitiAdvance จึงถูกออกแบบขึ้นด้วยจุดยืนหลัก 3 ประการ คือ Responsive หรือความเข้าใจที่ถ่องแท้ในความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และตอบสนองทุกความ ต้องการของลูกค้า Flexibility คือ การนำเสนอสินเชื่อด้วยข้อเสนอที่ยืดหยุ่น และหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมจะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า เช่น ลูกค้าสามารถเลือกกำหนด วันชำระเงินและระยะเวลาการกู้ยืมด้วยตนเอง เป็นต้น และ Trustworthiness ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถือและ ความโปร่งใสในการให้บริการตามมาตรฐานของซิตี้ ทั่วโลก ด้วยจุดขายเหล่านี้ “Citi advance” (ซิตี้แอดวานซ์) จึงนำเสนอสโลแกนที่สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ว่า “เพื่อทุกคำตอบที่เหนือกว่า ทางการเงิน”

“Citi advance” (ซิตี้แอดวานซ์) จะจับกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพและปริมณฑล โดยสาขาของ CitiAdvance จะตั้งอยู่ในจุดสำคัญๆ ในชุมชน ที่ซึ่งจะใกล้ชิด กับการใช้ชีวิตของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ สถานที่ทำงาน ตลอดจนสถานที่ ซึ่งลูกค้านิยมใช้เวลา ส่วนใหญ่ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล

ผลิตภัณฑ์และบริการของ CitiAdvance มีดังต่อไปนี้

• Financial Advisory
บริการให้คำแนะนำปรึกษาทางการเงินและการบริหารจัดการภาระหนี้และการโอนหนี้ เพื่อช่วย ให้ลูกค้าสามารถใช้สินเชื่ออย่างฉลาดและเหมาะสมมากขึ้น โดย CitiAdvance จะช่วยให้ลูกค้าจัดสมดุลในการใช้ชีวิตและการจัดการภาระหนี้ได้อย่างลงตัวมากขึ้น การรวมภาระหนี้และการโอนยอดค้างชำระก็เป็นบริการหนึ่งที่ให้ลูกค้าได้รับระยะเวลาผ่อน ชำระนานขึ้นและยอดชำระที่ต่ำลง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าบริหารรายรับ-รายจ่าย ได้คล่องตัวมากขึ้น
CitiAdvance Personal Loan (สินเชื่อบุคคล ซิตี้แอดวานซ์)
สินเชื่อบุคคลประเภทไม่มี หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 500,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 –60 เดือน อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม เป็นลักษณะ tier pricing เริ่มต้นที่ 19% ต่อปี

CitiAdvance Your Car Your Cash (สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ยัวร์คาร์ยัวร์แคช) สินเชื่อบุคคลที่ค้ำประกันด้วยรถยนต์ ลูกค้าจะต้องมีชื่อในทะเบียนในฐานะเจ้าของรถ พร้อมมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน วงเงินกู้จะอยู่ระหว่าง 100,000 ถึง 750,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 – 60 เดือน ซึ่ง CitiAdvance เสนอสินเชื่อประเภทนี้ด้วย อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เริ่มต้นที่เพียง 0.44% ต่อเดือนหรือ 5.22% ต่อปี

CitiAdvance Business Loan (สินเชื่อเพื่อธุรกิจ บิสซิเนสโลน)
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับธุรกิจที่ต้องการนำสินเชื่อ ไปใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ หรือเพื่อขยายธุรกิจ มอบวงเงินกู้สูงถึง 1.8 ล้านบาท โดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นธุรกิจขนาดย่อมถึงขนาดกลาง (SME) ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 –48 เดือน พร้อมรับอัตราดอกเบี้ย เพียง 15% ต่อปี

“เมื่อลูกค้าเข้ามาที่ “Citi advance” (ซิตี้แอดวานซ์) พนักงานของเราจะไม่เสนอสินเชื่อให้แก่ลูกค้าในทันที แต่จะเสนอบริการให้คำปรึกษาแนะนำทางการเงินแก่ลูกค้า โดยการทำความเข้าใจถึงความต้องการ สินเชื่อตลอดจนสถานะทางการเงินของลูกค้าก่อน แล้วจึงเสนอสินเชื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับลูกค้า แต่ละท่าน ทั้งนี้ CitiAdvance มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ลูกค้าเลือกใช้สินเชื่ออย่างฉลาดและ เหมาะสม” มร. ลาลานิ กล่าว

ซิตี้
ซิตี้ เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของโลกที่ให้บริการแก่ลูกค้าถึง 200 ล้านรายในกว่า 100 ประเทศ ทั่วโลก ครอบคลุมตั้งแต่ ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ลูกค้าองค์กร ภาครัฐ และสถาบันต่าง ๆ โดยนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ ทางการเงินและการบริการ หลากหลายประเภท อาทิ บุคคลธนกิจ การให้สินเชื่อและบัตรเครดิต สถาบันธนกิจ วาณิชธนกิจ นายหน้าค้าหลักทรัพย์ และการบริหารความมั่งคั่ง ธุรกิจหลักของซิตี้ ประกอบด้วย ซิตี้แบงก์, ซิตี้ไฟแนนเชียล, พรีมารีก้า, สมิธ -บาร์นีย์ บานาเม็กซ์ และ นิกโก้

Reference: positioningmag.com

________________________________________________
ข่าวสารCiti M(ข่าวสารCiti-M)

Citi M”เสริมสภาพคล่องนักช็อป
 หลังลอนช์ Citi M Visa ภายใต้ความร่วมมือของ 3 พันธมิตร นำโดย เดอะ มอลล์ กรุ๊ป ซิตี้คอร์ป และวีซ่า เมื่อปี 2550 จนปัจจุบัน Citi M Visa กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกที่มีมากกว่า 1.5 แสนราย โดยข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมด้านการตลาดได้อย่างถูกต้อง และตรงกับพฤติกรรมของสมาชิก ซึ่งเป็นลูกค้าขาประจำที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้านั่นเอง 

แคมเปญที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้า และถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในวงการรีเทลคือ ซิตี้แบงก์ เพย์ไลท์ ซึ่งเป็นการนำเสนอสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Citi M Visa เมื่อซื้อบัตรกำนัลผ่านบัตรเครดิต Citi M Visa หรือ ซิตี้แบงก์ มูลค่าตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปต่อบิล สามารถผ่อนชำระ 0% ได้นาน 6 เดือน ซึ่งแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จ

โดยในเดือนมีนาคม มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรและผ่อนชำระโดยไม่เสียดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 200% เดือนเมษายน มียอดเพิ่มขึ้น 280% และในเดือนพฤษาคมตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปัจจุบันมียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 430% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรซิตี้ เอ็ม วีซ่าเฉลี่ย 13,000 -14,000 บาทต่อบิลต่อคน จากปกติที่การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอื่นจะเฉลี่ย 7,000 – 8,000 บาทต่อคนต่อบิล ซึ่งปัจจัยหลักที่บัตรซิตี้ เอ็ม วีซ่า ถูกนำไปใช้จ่ายมากกว่าบัตรเครดิตอื่น ๆ เกิดจากสิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับมากกว่าบัตรเครดิตอื่น

นอกจากนี้ล่าสุดเดอะ มอลล์ กรุ๊ป ยังร่วมกับซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) เปิดให้บริการสินเชื่อบุคคล ซิตี้ แอดวานซ์ (Citi Advance) โดยเข้ามาเปิดให้บริการใน 5 สาขา ได้แก่ รามคำแหง ท่าพระ บางแค บางกะปิ และงามวงศ์วาน พร้อมทั้งให้บริการกับลูกค้าทั่วไป โดยทำหน้าที่บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ ด้วยเงื่อนไขพิเศษสำหรับสมาชิกซิตี้ เอ็ม วีซ่า อาทิ สินเชื่อบุคคลซิตี้ เอ็ม เพอร์ซันนัลโลน , สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซิตี้ เอ็ม คาร์แคช เป็นต้น

จากตัวเลขยอดซื้อของลูกค้าผ่านบัตรซิตี้ เอ็ม วีซ่า โดยเฉพาะแคมเปญเพย์ไลท์ ผ่อน 0% นาน 6 เดือน โดยผ่อนสินค้าได้ทุกชิ้น ทุกชั้น ทุกแผนก ผ่านการชำระเงินด้วยบัตรกำนัล ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทำให้ยอดขายในไตรมาสแรก ประสบความสำเร็จ ทำให้มีอัตราการเติบโตอย่างรดวเร็ว โดยมียอดขายตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ 9,000 ล้านบาท อีกกลยุทธ์ได้แก่แคมเปญช็อปช่วยชาติ ที่จัดขึ้นช่วงเวลาที่มีการแจกเช็คช่วยชาติ นางณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่สายการตลาด บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าว

Reference : ฐานเศรษฐกิจซิตี้ แอดวานซ์ เสนอบริการโอนหนี้ (debt consolidation) ช่วยลดภาระด้านการเงินแก่ลูกค้า(Citi advance)

 

“ซิตี้ แอดวานซ์” เสนอบริการโอนหนี้ (citi advance debt consolidation) ช่วยลดภาระด้านการเงิน แก่ลูกค้าเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคบริหารการเงินส่วนบุคคลได้ดีขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจที่ผกผันอย่าง ปัจจุบัน “ซิตี้ แอดวานซ์” (ธุรกิจสินเชื่อบุคคลของซิตี้ ประเทศไทย) เปิดตัวบริการจัดการภาระหนี้และการโอนหนี้ ด้วยอัตรา ดอกเบี้ยที่ต่ำลง 1 -2 เปอร์เซ็นต์จากภาระหนี้เดิม

บริการโอนหนี้ของซิตี้ แอดวานซ์จะช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการโอนภาระหนี้และค่างวดที่มีกำหนด ชำระคืนต่างๆ กันหลายๆ ยอดรวมเป็นยอดชำระเดียว อีกทั้งสามารถกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระคืนที่แน่นอน ได้ตามต้องการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกในการบริหารรายจ่ายสำหรับลูกค้า ทั้งนี้ การโอนหนี้ สามารถทำได้ทั้งจากบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล

มร. ชานาวาซ ลาลานิ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผย ว่า “บริการโอนหนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารการเงินส่วนบุคคลได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความไม่แน่นอน การรักษาประวัติที่ดีด้านเครดิตของ ผู้บริโภคมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการชำระหนี้ด้วยภาระที่ลดต่ำลงในแต่ละเดือน โดยสอดคล้องกับ ความสามารถในการชำระหนี้ภายในระยะเวลาการผ่อนชำระที่ไม่ตึงตัวเกินไป จะช่วยให้ลดภาระหนี้รายเดือน ของผู้บริโภคได้และช่วยให้ผู้บริโภคสามารถบริหารการเงินของตนให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก เช่นนี้ได้ดียิ่งขึ้น”

มร. อนันทา ศรีนิวาสันต์ ไวคุณธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “บริการโอนหนี้และให้คำปรึกษาทางการเงินจะช่วยให้ลูกค้าของเรา สามารถจัดการสถานภาพ์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การให้คำแนะนำให้ ลูกค้ารวมภาระหนี้เป็นยอดเดียวแทนที่จะขอสินเชื่อเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยส่งผลดีต่อประวัติด้านเครดิตของ ลูกค้าในอนาคต”

บริการโอนหนี้เป็นบริการที่ “ซิตี้ แอดวานซ์” นำเสนอให้แก่ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยบริษัทฯ มุ่งนำ เสนอบริการนี้แก่ลูกค้าที่มีภาระหนี้สูง ที่มีความต้องการที่จะกำหนดการชำระเงินคืนในยอดที่ไม่เป็นภาระมาก เกินไปในแต่ละเดือน ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาชำระคืนสามารถขยายได้สูงสุดถึง 48 เดือนในกรณีที่ลูกค้าสามารถ นำรถยนต์มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันก็จะได้รับบริการโอนหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ย ที่ต่ำกว่าการโอนหนี้โดยไม่มี หลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมทั้งยังได้รับระยะเวลาผ่อนชำระที่นานขึ้น และได้ รับสินเชื่อในจำนวนที่มากขึ้น

อนึ่ง “ซิตี้ แอดวานซ์” ยังพร้อมให้บริการคำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้า โดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญและ ผ่าน การอบรมด้านเครดิต ซึ่งจะมีหน้าที่วิเคราะห์สุขภาพการเงินของลูกค้าเป็นรายบุคคล พร้อมนำเสนอ “แผนจัดการ ทางการเงิน” ที่ออกแบบมาสำหรับลูกค้าเฉพาะรายนั้นๆ โดยพิจารณาจากสัดส่วนภาระหนี้ เพื่อยื่นข้อเสนอการ จัดการบริหารหนี้ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ยและยอด ผ่อนชำระต่อเดือน ทั้งนี้ ยังรวมถึงคำแนะนำในการจัดสรรการออมให้กับลูกค้าแต่ละคนอีกด้วย

นอกเหนือจากบริการโอนหนี้ “ซิตี้ แอดวานซ์” ยังให้บริการสินเชื่อบุคคลประเภทไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ ประกัน สินเชื่อบุคคลประเภทมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน บริการโอนยอดค้างชำระ และบริการให้คำ ปรึกษาวางแผน ทางการเงิน โดย “ซิตี้ แอดวานซ์”

บริษัทด้านการเงินชั้นน้ำของโลก ซึ่งมีลูกค้าอยู่กว่า 200 ล้านบัญชีจากการดำเนินธุรกิจในกว่า 140 ประเทศ ซิตี้ประกอบ ด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม คือ ซิตี้คอร์ปและซิตี้โฮลดิ้งส์ ซึ่งนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายให้กับ ลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สาย บุคคลธนกิจ) การธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

Reference;newswit.com

Advertisements
%d bloggers like this: