jump to navigation

สินเชื่อ นครหลวงไทย SCIB April 30, 2010

Posted by salapao18 in สินเชื่อ 02-6125558.
Tags: , ,
trackback
SCIB

 • ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ 0.5% ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ขั้นต่ำ100 สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
 • ให้วงเงินกู้ถึง 3 เท่าของรายได้
 • ผ่อนสบาย เลือกชำระแบบขั้นต่ำ
 • ประหยัดกว่าด้วยการคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ผ่อนชำระรายเดือน เลือกได้ตั้งแต่ 6 ถึง 60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเทียบกับวงเงินที่ได้รับ
10000 – 24999 อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 25% ต่อปี
25000 – 49999 อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 23% ต่อปี
50000 – 74999 อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 21% ต่อปี
75000 – 99999 อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 18% ต่อปี
100000 ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 16% ต่อปี

สิทธิประโยชน์

จ่ายดอกเบี้ยต่ำกว่า
 • สบายๆ กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเริ่มต้นเพียง 16%* ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 25%* ต่อปี ตลอดระยะเวลาสัญญากู้
 • ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อประเภทไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันอื่นๆ ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและภาระดอกเบี้ยของท่าน
 • กำหนดค่างวดเองได้ สามารถเลือกผ่อนชำระได้นานตั้งแต่ 12 ถึง 60 เดือน
 • ช่วยคุณบริหารเงินและมีวินัยทางการเงินที่ดีกว่า ไม่ต้องกังวลปัญหาเงินขาดมือ หรือขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทราบจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือน ทำให้วางแผนการใช้จ่ายได้ดีขึ้น
 • มีบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวด ช่วยคุณประหยัดทั้งเวลา และค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
  หมายเหตุ: *อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเริ่มต้นเพียง 16% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยที่ผู้สมัครจะได้รับขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่บริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 – 65 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว)
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น

เอกสารประกอบเจ้าหน้าที่บริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพาสปอร์ต และใบอนุญาติทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินเข้า

อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม/การชำระเงิน

   วงเงินอนุมัติ

 • วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้
 • อัตราดอกเบี้ย 16% – 25%
 • ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 0.5% ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ขั้นต่ำ100 สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
 • ระยะเวลาการผ่อน 12 – 60 เดือน

ช่องทางการชำระเงิน

การชำระเงิน

 • หักผ่านบัญชี
 • ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • เครื่องเอทีเอ็ม และโฟนเเบงค์กิ้งในหลายธนาคาร
 • ชำระโดยตรงที่สาขา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเอเชีย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ไทยธนาคาร
 • ที่ทำการไปรษณีย์
 • จุดชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ และเจมาร์ท เพย์พอยท์
Advertisements
%d bloggers like this: