jump to navigation

วันหยุดทำการของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2553 May 10, 2010

Posted by salapao18 in สินเชื่อ 02-6125558.
Tags:
trackback

วันหยุดทำการของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2553


1.  วันศุกร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2.  วันจันทร์ 1 มีนาคม ชดเชยวันมาฆบูชา
(วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์)
3.  วันอังคาร 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
4.  วันอังคาร 13 เมษายน วันสงกรานต์
5.  วันพุธ 14 เมษายน วันสงกรานต์
6.  วันพฤหัสบดี 15 เมษายน วันสงกรานต์
7.  วันจันทร์ 3 พฤษภาคม ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
(วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม)
8.  วันพุธ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
9.  วันศุกร์ 28 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
10.  วันพฤหัสบดี 1 กรกฎาคม วันหยุดภาคครึ่งปี
11.  วันจันทร์ 26 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
เริ่มตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ธปท. เห็นควร    กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนตามความเห็นของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวันหยุดทำการแทนวันเข้าพรรษา
12.  วันพฤหัสบดี 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
      13.  วันศุกร์ 13 สิงหาคม วันหยุดพิเศษ
(เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ)
14.  วันจันทร์ 25 ตุลาคม ชดเชยวันปิยมหาราช
(วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม)
15.  วันจันทร์ 6 ธันวาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม)
16.  วันศุกร์ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
17.  วันศุกร์ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

 


                     สำหรับสถาบันการเงินในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีอีกหนึ่งวัน หากวันตรุษดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์  
Advertisements
%d bloggers like this: