jump to navigation

>กระทรวงการคลังมอบ “บัตรลดหนี้”ถึงมือประชาชน ในโครงการหนี้นอกระบบ พร้อมสิทธิประโยชน์เพื่อลูกหนี้วินัยดี February 5, 2011

Posted by salapao18 in กระทรวงการคลังกระทรวงคลัง, บัตรลดหนี้.
trackback

>เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2553 นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบ “บัตรลดหนี้ วินัยดีมีวงเงิน” ถึงมือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อใช้ในการชำระหนี้แก่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการในอัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมรับวงเงินสำรองฉุกเฉินหากมีวินัยในการชำระคืนหนี้ในแต่ละเดือนอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบธนาคาร โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีหนี้นอกระบบไม่เกิน 200,000 บาทมาลงทะเบียนเข้าโครงการตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2552 เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปลงหนี้นอกระบบกลับเข้าสู่ระบบธนาคาร จนถึงขณะนี้ทางโครงการได้ช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบไปแล้วกว่า 500 ,000 คน ลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้กว่า 3,000 ล้านบาทต่อเดือน
“ผู้เข้าร่วมโครงการนอกจากจะสามารถชำระคืนหนี้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำคือร้อยละ 1 ต่อเดือน ระยะเวลาในการผ่อนชำระนานถึง 8 ปี และได้รับการประกันชีวิตฟรีทุกรายแล้ว ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ส่งมอบบัตร ‘บัตรลดหนี้ วินัยดีมีวงเงิน’ ให้กับประชาชนที่โอนหนี้เข้าระบบ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่ร่วมโครงการ และเมื่อผ่อนชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือนครบ 1 ปี ถือว่าเป็นผู้มีวินัยทางการเงินดี ทางธนาคารจะมีวงเงินสำรองฉุกเฉินให้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำบัตรลดหนี้ไปเบิกเงินดังกล่าวจากตู้เอทีเอ็มของธนาคารที่ร่วมโครงการ เพื่อให้ประชาชนมีเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น ไม่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบอีก เป็นการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั ่งยืน”
วงเงินสำรองฉุกเฉินจะมีจำนวนเท่ากับครึ่งหนึ่งของเงินที่ผู้เข้าร่วมโครงการชำระคืนในแต่ละปี และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเบิกเงินสำรองฉุกเฉินด้วยบัตรลดหนี้ได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี หากไม่ได้เบิกไปใช้ วงเงินดังกล่าวก็จะไปสมทบกับวงเงินในปีถัดไป สามารถสะสมได้ 4 ปี เงินสำรองที่เบิกมาใช้จะถือเป็นหนี้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับธนาคารในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
ผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะได้รับ “บัตรลดหนี้ วินัยดีมีวงเงิน” พร้อมคู่มืออธิบายโครงการและวิธีการใช้บัตรเป็นภาพการ์ตูนที่เข้าใจง่าย และวีซีดีละคร “วนิดาภาคพิเศษ โอนหนี้เข้าระบบเพื่อพบชีวิตใหม่” เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการหนี้นอกระบบ
ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธนาคารเอส.เอ็ม.อี.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ อย่างไรก็ตาม บัตรลดหนี้สามารถใช้ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์และเบิกเงินจากตู้เอทีเอ็มได้ทุกธนาคารข้างต้น ยกเว้นธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเอส.เอ็ม.อี.
ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าโครงการหนี้นอกระบบแล้วแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ให้โทรศัพท์แจ้งที่สายด่วนหมายเลข 1689 สำหรับประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบและยังไม่ได้ลงทะเบียน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ประมาณต้นปี 2554

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: