jump to navigation

>ลีสซิ่งกสิกรไทย จัดงานแถลง” KLeasing ธุรกิจเติบใหญ่ กำไรเกินเป้า ขึ้นปี 54 อย่างแข็งแกร่ง” February 5, 2011

Posted by salapao18 in ลีสซิ่ง กสิกรไทย, ลีสซิ่งกสิกรไทย, KLeasing.
trackback

>ด้วย บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด จะจัดงานแถลงข่าว ” KLeasing ธุรกิจเติบใหญ่ กำไรเกินเป้า ขึ้นปี 54 อย่างแข็งแกร่ง” โดย นายอิสระ วงศ์รุ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด และ ผู้บริหาร บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 10.30- 12.00 น. ณ ห้องปัญญาพล ชั้น 8 สำนักพหลโยธิน ตามกำหนดการดังนี้

10.30 น.           ลงทะเบียนสื่อมวลชน

11.00 น.           แถลงข่าว ” KLeasing ธุรกิจเติบใหญ่ กำไรเกินเป้า ขึ้นปี 54 อย่างแข็งแกร่ง”โดย

นายอิสระ วงศ์รุ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
11.30 น.           ตอบข้อซักถาม
11.45 น.           เสร็จสิ้นการแถลงข่าว
ส่วนประชาสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยกสิกรไทย ราษฎร์บูรณะกทม.10140

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: