jump to navigation

>เอชเอสบีซี รุก ธุรกิจสินเชื่อ บุคคล ชูช่องทางออนไลน์ เจาะลูกค้ารายใหม่ พร้อมเสนอโปรโมชั่นสุดเร้าใจ ดอกเบี้ย 11% ต่อปี นาน 11 เดือน March 15, 2011

Posted by salapao18 in สินเชื่อ, สินเชื่อบุคคล, อัตราดอกเบี้ย, เอชเอสบี, เอชเอสบีซี.
trackback

>ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ตั้งเป้ารุกธุรกิจสินเชื่อบุคคล จับกระแสการบริโภคภายในประเทศที่เติบโตตามเศรษฐกิจ มุ่งใช้ช่องทางออนไลน์ช่วยขยายลูกค้ารายใหม่ พร้อมเสนอโปรโมชั่นสุดเร้าใจ อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ 11% ต่อปี นาน 11 เดือน
นายวิชิต พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า จากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลดีต่อตลาดสินเชื่อบุคคลโดยรวม เนื่องจากความต้องการอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการสินเชื่อเพิ่ม โดยในปีที่แล้ว พบว่า สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคของประเทศไทยขยายตัวเพิ่มจากปีก่อนหน้านี้ร้อยละ 17.7%
นายวิชิต กล่าวว่า “เอชเอสบีซี คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2554 นี้ จะขยายตัวต่อเนื่อง โดยอัตราการเติบโตจะอยู่ที่ร้อยละ 5.3 ทั้งนี้ ความต้องการบริโภคของประชาชนจะอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดสินเชื่อบุคคลในปีนี้มีโอกาสเติบโตได้อีก ทางธนาคารเอชเอสบีซี จึงต้องการจับกระแสเศรษฐกิจดังกล่าว ด้วยการขยายช่องทางออนไลน์และออกแคมเปญอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษเพื่อรุกสินเชื่อบุคคลอย่างเต็มที่ ล่าสุด ธนาคารเอชเอสบีซี ได้เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อบุคคลที่มอบอัตราดอกเบี้ยที่ถือว่าต่ำที่สุดในตลาดขณะนี้ คือ 11% ต่อปี เป็นเวลา 11 เดือน สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการสินเชื่อบุคคลเอชเอสบีซีทาง http://www.hsbc.co.th และได้รับอนุมัติวงเงินเกินกว่า 80,000 บาทขึ้นไป ด้วยระยะเวลาผ่อนชำระมากกว่า 36 เดือน โดยแคมเปญดังกล่าวเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคมศกนี้”
“ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางใหม่ที่มีโอกาสการเติบโตสูง เนื่องจากเป็นช่องที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าซึ่งปัจจุบันมีพฤติกรรมการหาข้อมูลและซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลสมัครขอสินเชื่อจากที่ใดและเวลาใดก็ได้ จากนั้นรอผลการอนุมัติภายใน 3 วันทำการ ภายหลังจากส่งเอกสารครบถ้วน นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางที่สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าสินเชื่อที่ส่วนใหญ่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว” นายวิชิต กล่าวเสริม
ปริมาณการสมัครสินเชื่อบุคคลทางออนไลน์ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ธนาคารเอชเอสบีซีตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนสินเชื่อที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ในปีนี้เพิ่มเป็นเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา นายวิชิต กล่าวเพิ่มเติม
สินเชื่อบุคคล เอชเอสบีซี มอบวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน และทางเลือกในการผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน และยังมอบความสะดวกในการผ่อนชำระผ่านเคาน์เตอร์หรือหักบัญชีธนาคารเอชเอสบีซี จุดบริการรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส เจมาร์ท เพย์พอยท์ ทีโอที บลิสเทลช็อป เพย์สเตชั่น และสำนักบริการเอไอเอสทุกสาขา

Tags: สิน เชื่อ, สิน เชื่อ บุค คล, อัตรา ดอก เบี้ย, เอช เอส บี, เอช เอส บี ซี

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: