jump to navigation

>กรุงศรี จัดสัมมนา เรื่อง “เงินเฟ้อ ค่าเงินบาท – ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ไทย” March 16, 2011

Posted by salapao18 in กรุง ศรี, กรุงศรี, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา.
trackback

>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) จัดสัมมนาเรื่อง “เงินเฟ้อ ค่าเงินบาท – ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ไทย” โดยได้รับเกียรติจากนางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ( กลาง ) ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สายตลาดการเงิน เป็นวิทยากรบรรยายแก่กลุ่มลูกค้า SME ของธนาคารที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า จำนวน 400 ราย เพื่อให้ลูกค้ารับทราบถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจ ทิศทางดอกเบี้ยและค่าเงินบาทเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยมี นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ( ที่ 2 จากขวา ) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME และนายตรรก บุนนาค ( ที่ 2 จากซ้าย ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมดุสิตธานี

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: