jump to navigation

>กรุงไทย-แอกซ่า เปิดสถาบันพัฒนาฯฝ่ายขายภาคเหนือรองรับขยายธุรกิจ March 16, 2011

Posted by salapao18 in กรุง ไทย, กรุงไทย, กรุงไทย-แอกซ่า, ธนาคารกรุงไทย.
trackback

>

กรุงเทพฯ–10 มี.ค.–กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

มร.โรเจอร์ ดีคอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำหน่ายในภาคเหนือ (Krungthai-AXA Academy) จ.เชียงใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในภาคเหนือและเพื่อสนับสนุนการสร้างตัวแทนจัดจำหน่ายทุกช่องทางที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริการที่ดีแก่ลูกค้า

ข้อมูลด้านยอดขาย ณ เดือนธันวาคม 2553 ระบุว่าช่องทางการจัดจำหน่ายทั้ง 3 ช่องทางของบริษัทสามารถสร้างยอดขายเบี้ยประกันรับปีแรกได้ถึง 6.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% ซึ่งมาจากช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร 3.4 พันล้านบาท ช่องทางตัวแทน 2.5 พันล้านบาท และช่องทางอื่นๆ 600 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของยอดขายนี้ สะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพและคุณภาพของการฝึกอบรม ซึ่งทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงและเข้าใจธุรกิจประกันชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วด้วยการขายผ่านกระบวนการ “Customer Choices”
เป้าหมายของการเปิดสถาบันฝึกอบรมภาคเหนือดังกล่าว นอกจากจะเป็นการพัฒนาฝ่ายจัดจำหน่ายทุกช่องทางให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์การขยายตลาดสู่ภูมิภาค รองรับการขยายตัวของธุรกิจ และการเพิ่มของจำนวนฝ่ายจัดจำหน่าย สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมในการประสานงานหลัก 3 ส่วน ได้แก่ เป็นแหล่งงาน การสรรหาบุคลากร การคัดเลือกฝ่ายขาย และการฝึกอบรม รวมไปถึงเพื่อสนับสนุนการเติบโตด้านการขายและการคงอยู่ของตัวแทนโดยมีการจัดกิจกรรมสรรหาตัวแทนทุกระดับ อีกทั้งเพื่อสร้างให้ตัวแทนรู้สึกถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่บริษัทต้องการเป็นบริษัทอันดับ 1 ในใจของคนไทยในปี 2555 และเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางและได้รับบริการที่ดีจากตัวแทนคุณภาพของบริษัท
ด้านนายอุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำหน่ายกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี2554นั้น บริษัทฯมีแผนเพิ่มจำนวนวิทยากรเป็น 80 ท่านเพื่อรองรับการขยายจำนวนของฝ่ายจัดจำหน่ายทั่วประเทศที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และสนับสนุนให้ตัวแทนมีความรู้ด้านการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
“กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้กับฝ่ายขายซึ่งนำไปสู่การทำงานให้ประสบความสำเร็จด้วยความเป็นมืออาชีพเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจประกันชีวิต
พร้อมทั้งการพัฒนาและอบรมตัวแทนใหม่ ผู้บริหารฝ่ายขาย ผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ทักษะและเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิต และการวางแผนทางการเงิน” นายอุกฤษฎ์กล่าว
หลักสูตรฝึกอบรมฝ่ายขายของสถาบันฝึกอบรมของเรา เน้นหลักสูตรฝึกอบรมที่เข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัวแทนและผู้จัดการตัวแทนกว่า 7,000 คนและนายหน้าประกันชีวตกว่า 6,000 คนที่ให้บริการลูกค้าในสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ เช่น หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หลักสูตรการขายโดยการวิเคราะห์ความต้องการ Customer Choices หลักสูตรพัฒนาทักษะผู้บริหาร ฯลฯ ซึ่งบริษัทฯได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดจำหน่ายทุกช่องทางทุกคนจะสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และความต้องการที่เปลี่ยนไปในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำหน่ายของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ในหลายภูมิภาคได้แก่ กรุงเทพมหานครที่สำนักงานพญาไท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคใต้ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันชีวิต โทร.0-2689-4800 หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.krungthai-axa.co.th

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: