jump to navigation

>กสิกรไทย ตอบโจทย์เฉพาะธุรกิจแบบครบวงจร นำร่อง 8 กลุ่มธุรกิจ พร้อมเปิดตัวบัตรสิทธิพิเศษสำหรับเอสเอ็มอีใบแรกในไทย March 16, 2011

Posted by salapao18 in กสิกรไทย, ธนาคาร, ธนาคารกสิกรไท, ธนาคารกสิกรไทย, K –SME.
trackback

>ธนาคารกสิกรไทยออกบริการ Customer Solutions by Industry “บริการครบวงจรเพื่อธุรกิจเฉพาะแบบ” จัดบริการทางการเงินและข้อมูลความรู้ ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 8 กลุ่มธุรกิจ เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มความคล่องตัว และประหยัดเวลา ตอบสนองความต้องการของเอสเอ็มอีได้ครบวงจรในที่เดียว พร้อมเปิดบัตรสิทธิพิเศษสำหรับเอสเอ็มอีใบแรกของไทย ตั้งเป้าหมายยอดสินเชื่อจากโครงการนี้ 15,000 ล้านบาท ภายในปี 2554
นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันลูกค้าเอสเอ็มอีนับเป็นกลุ่มลูกค้าที่ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญ ธนาคารจึงได้ศึกษาความต้องการของลูกค้าและพัฒนาบริการที่เป็น Customer Solutions ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้แบบ ที่เดียวจบ ครบทุกความต้องการ
ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยจึงได้เปิดให้บริการ Customer Solutions by Industry “บริการครบวงจรเพื่อธุรกิจเฉพาะแบบ” ซึ่งจะมอบบริการทางการเงินและข้อมูลความรู้ ที่ออกแบบมาอย่างเข้าใจในความแตกต่างของธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะธุรกิจแบบครบวงจร โดยเริ่มต้นให้ตอบโจทย์ 8 กลุ่มธุรกิจก่อน ได้แก่ โรงแรม อพาร์ทเมนต์ รับเหมาก่อสร้าง ขนส่ง ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจผลิตสินค้าการเกษตรแปรรูป โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจจะได้รับบริการทางการเงินและบริการข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ รวม 4 ด้าน ได้แก่
เงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยจัดสรรวงเงินหรือประเภทสินเชื่อที่เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของแต่ละประเภทธุรกิจ และมีความยืดหยุ่น เช่น มอบวงเงินกู้ที่มีระยะเวลาผ่อนชำระยาวสำหรับธุรกิจในกลุ่มที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ คือ โรงแรมและอพาร์ทเมนต์ เป็นต้น
บริการจัดการด้านการเงินและธุรกรรมที่จำเป็นสำหรับแต่ละธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการเงินสดในธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ประกอบการในการทำงาน และประหยัดต้นทุนการดำเนินงาน เช่น บริการ Payroll Plus สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจที่มีพนักงานจำนวนมาก และบริการการจัดการด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกิจกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น
บริการองค์ความรู้ ได้แก่ K –SME Analysis บทวิเคราะห์เฉพาะธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการวางแผนงานในการดำเนินธุรกิจ เช่น ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก-นำเข้า จะได้รับข้อมูลแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ค่าเงิน การป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน เป็นต้น
บริการข้อมูลเครือข่ายทางธุรกิจ โดยธนาคารจะให้ข้อมูลรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของธุรกิจที่สัมพันธ์กับธุรกิจของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม เช่น ข้อมูลบริษัทขายวัสดุก่อสร้าง สำหรับธุรกิจก่อสร้าง ข้อมูลบริษัทวางระบบและจัดการอาคาร สำหรับธุรกิจโรงแรมและอพาร์ทเมนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ธนาคารจะช่วยต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสูงสุดให้แก่เอสเอ็มอีในทุกอุตสาหกรรม ธนาคาร กสิกรไทยได้เปิดให้บริการบัตร Customer Solutions Card บัตรสิทธิพิเศษสำหรับเอสเอ็มอีใบแรกของไทย ซึ่งจะมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการผู้ถือบัตรเข้ารับบริการที่สาขาและศูนย์บริการธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ โดยเมื่อแสดงบัตร ลูกค้าจะได้รับบริการที่รวดเร็ว รวมทั้งสามารถใช้บัตรดังกล่าวรับส่วนลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนลดบริการโอนเงินในประเทศ ส่วนลดบริการโอนเงินระหว่างประเทศ และส่วนลดสมุดเช็ค
นายปกรณ์กล่าวตอนท้ายว่า ธนาคารกสิกรไทยมีการพัฒนาบริการเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาอย่างต่อเนื่อง และมีบริการทางการเงินที่ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของเอสเอ็มอีได้ค่อนข้างครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรม การออกบริการครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะกับกลุ่มธุรกิจที่ตนเองดำเนินธุรกิจอยู่ รวมทั้งจะได้รับบริการข้อมูลความรู้ที่นอกเหนือจากบริการทางการเงิน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจของเอสเอ็มอีให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพมากที่สุด ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยตั้งเป้าหมายยอดสินเชื่อจากแคมเปญนี้ 15,000 ล้านบาท ภายในปี 2554

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: