jump to navigation

>ธนาคารกสิกรไทย เชิญร่วมงานพิธีเปิดศูนย์ K Home Smiles Club แห่งใหม่ สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ March 16, 2011

Posted by salapao18 in คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์, ธนาคารกสิกรไทย, K Home Smiles Club, K-Home Loan Online (.
trackback

>ตามที่ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดตั้งศูนย์บริการปรึกษาเรื่องบ้านครบวงจร K Home Smiles Club แห่งใหม่ สาขา คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ บนถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โดยนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งให้บริการด้านข้อมูลและคำปรึกษาตั้งแต่คิดจะซื้อบ้าน สนับสนุนแหล่งเงินกู้ รวมถึงบริการดูแลใส่ใจหลังการกู้บ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้าน ซึ่งนับได้ว่าเป็นสถาบันการเงินแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการปรึกษาเรื่องบ้านครบวงจรเต็มรูปแบบ
ในการนี้ ทางธนาคารฯ ขอเชิญท่านฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดศูนย์บริการเรื่องบ้านครบวงจร K Home Smiles Club ดังกล่าว โดยมีกำหนดการของงานดังนี้

พิธีเปิดงานฯ
วัน/เวลา : วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554

สถานที่ : ศูนย์ K Home Smiles Club สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ บนถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา

ประธานในงาน :
กำหนดการ :
10.00 น. : ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และรับประทานอาหารว่าง
10.59 น. : คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
กล่าวเปิดศูนย์บริการเรื่องบ้านครบวงจร K Home Smiles Club
11.30 น. : เยี่ยมชมนวัตกรรมใหม่ภายในศูนย์ K Home Smiles Club @ CDC
  • K-Home Search บริการค้นหาทำเลโครงการบ้านผ่านจอ Multi-touch screen
  • K-Live Chat บริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านผ่านระบบ Video Conference
  • K-Home Loan Online (สินเชื่อบ้านออนไลน์กสิกรไทย)
  • บริการตรวจเช็คผลเครดิตบูโร ( Pre-Screening on Credit Bureau) ทราบผลภายใน 1 ชั่วโมง
  • บริการผู้จัดการส่วนตัวเรื่องบ้าน/บริการเลขาส่วนตัว
12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องบอลลูม 3,4 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
  • การแต่งกาย : ชุดสากลนิยม
Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: