jump to navigation

>MONEY EXPO เชียงใหม่ 2010 ยอดธุรกรรมเข้าเป้าหมื่นล้านกู้ซื้อบ้านอันดับหนึ่ง/สินเชื่อเอสเอ็มอีอันดับสอง March 17, 2011

Posted by salapao18 in กู้ซื้อ, สินเชื่อเอสเอ็มอี, MONEY EXPO เชียงใหม่.
trackback

>มหกรรมการเงินเชียงใหม่ “Money Expo Chiangmai 2010” ประสบความสำเร็จเกินคาด ยอดธุรกรรมเกิน 1 หมื่นล้านบาท สินเชื่อบ้านครองอันดับหนึ่งเป็นปีที่ห้า วงเงินกู้สูงสุดกว่า 6 พันล้านบาท สินเชื่อเอสเอ็มอีอันดับสองกว่า 2 พันล้านบาท ลงทุนผ่านกองทุนรวมร่วม 400 ล้านบาท เปิดบัญชีเงินฝากกว่า 300 ล้านบาท

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในฐานะประธานจัดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2553 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ “Money Expo Chiangmai 2010” ประสบความสำเร็จอีกปีหนึ่ง โดยมีผู้เข้าชมงานกว่า 60,000 คน มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณธุรกรรมในงานมีมูลค่าสูงถึง 10,053.90 ล้านบาท จากผู้สมัครใช้บริการของธนาคารและสถาบันการเงินร่วม 20,000 บัญชี
นายสันติกล่าวว่า ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเขตภาคเหนือที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้สินเชื่อบ้านยังคงเป็นบริการทางการเงินที่ผู้เข้าชมงาน สมัครใช้บริการสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง รวมวงเงิน 6,312.66 ล้านบาท ประกอบกับธนาคารพาณิชย์นำเสนอโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษเริ่มต้น 0% ต่อปี นานสูงสุดถึง 15 เดือน พร้อมกับให้ผ่อนชำระต่ำสุด 1,000 บาทต่อเดือน
ผู้เข้าชมงานยังให้ความสนใจซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ที่ธนาคารและสถาบันการเงินนำมาเสนอขายในงานอีกดด้วย โดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 80.32 ล้านบาท
สำหรับบริการทางการเงินที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับสองคือสินเชื่อเอสเอ็มอี มีมูลค่ารวม 2,162.91 ล้านบาท
นายสันติกล่าวว่า ในปีนี้บริการทางการออมการลงทุนได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างมาก เพราะสถาบันการเงินนำเสนอโปรโมชั่นมอบของสมนาคุณ ประกอบกับเป็นช่วงปลายปี ที่นักลงทุนมักจะคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี จึงส่งผลให้ปริมาณการลงทุนผ่านกองทุนรวม ภายในงานสูงเป็นอันดับสามถึง 443.86 ล้านบาท
ทางด้านการเปิดบัญชีเงินฝากมีมูลค่าสูงเป็นอันดับสี่มูลค่า 347.49 ล้านบาท เป็นผลจากการนำเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษที่จูงใจจากธนาคารพาณิชย์ อีกทั้งยังมีให้เลือกหลายอัตราตามวัตถุประสงค์ของการออม ส่วนการลงทุนผ่านประกันชีวิตมีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ห้ารวมทุนประกัน 205.10 ล้านบาท
สำหรับการบริการบัตรเครดิต มียอดสมัครสูงเป็นอันดับหก กว่า 5,000 บัญชี คิดเป็นยอดเงิน 174.00 ล้านบาท สูงกว่าการสมัครใช้บริการสินเชื่อบุคคลซึ่งมีจำนวนเงิน 152.80 ล้านบาท
“งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ประสบความสำเร็จติดต่อกันเป็นปีที่ห้า โดยปริมาณธุรกรรมภายในงานมีมูลค่าสูงต่อเนื่อง นับว่าบรรลุเป้าหมายในการเปิดโอกาสให้ชาวเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือได้เข้าถึงแหล่งเงินและแหล่งลงทุน ซึ่งมีส่วนในการเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน” นายสันติกล่าว

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: