jump to navigation

>ข่าวจาก เครดิต บูโร February 5, 2011

Posted by salapao18 in ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร, เครดิต บูโร.
add a comment

>ยังคงเดินหน้านโยบายรณรงค์ให้ประชาชนเริ่มต้นสร้างวินัยในการรักษาเครดิต เพื่อสิทธิกู้ยืม อย่างต่อเนื่องสำหรับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ เครดิตบูโร ล่าสุด นิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ ผู้จัดการใหญ่ เตรียมจัดทีมงานเข้าร่วมออกบูธให้บริการประชาชนภายในงานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติครั้งที่ 3

ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2550 นี้ นอกเหนือจากจะให้บริการตรวจเช็คข้อมูลเครดิตนอกสถานที่แล้ว ทีมงานจากเครดิต บูโรยังพร้อมให้คำปรึกษา และ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาเครดิต เพื่อประโยชน์ในการขอสินเชื่อให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงานอีกด้วย ใครสนใจตรวจเช็คสุขภาพเครดิตของตนเอง ก่อนยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไม่ควรพลาด …………..

Advertisements

>ธนาคารนครหลวงไทยเปิดให้บริการรับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร February 5, 2011

Posted by salapao18 in ตรวจสอบข้อมูล, ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร, ธนาคารนครหลวงไทย, เครดิตบูโร.
add a comment

>ธนาคารนครหลวงไทยร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เปิดให้บริการยื่นแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต (เครดิต บูโร) สำหรับประชาชนผ่านสาขาทุกแห่งทั่วประเทศเป็นธนาคารแรก เพื่ออำนวย ความสะดวกในการใช้บริการ โดยจะได้รับรายงานการตรวจสอบภายใน 1 สัปดาห์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารได้ร่วมลงนามในสัญญาเป็นตัวแทนของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau : NCB) ในการเปิดให้บริการรับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาผ่านสาขาของธนาคารกว่า 395 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเจ้าของข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของประวัติการทำธุรกรรมสินเชื่อของตนเองได้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาขอสินเชื่อ รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการขยายการให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

“ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะระบบการเงินโดยรวมของประเทศ เนื่องจากจะเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลเครดิตของประเทศให้ก้าวหน้าขึ้นอันจะนำไปสู่การส่งเสริมความรู้ในเรื่องการรักษาเครดิตทางการเงินของประชาชน ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่เหมาะสมเป็นมาตรฐานสากล โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด คือ ประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่สะดวกที่จะตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อต้องการใช้บริการด้านสินเชื่อ หรือแม้แต่การสมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิต เมื่อ ธนาคารนครหลวงไทยได้ขยายการให้บริการด้านนี้ประชาชนก็จะได้รับความสะดวก สามารถติดต่อผ่านสาขาของธนาคารที่มีอยู่ทุกจังหวัดได้” นายอรุณ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตสามารถกรอกคำขอใช้บริการหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำร้องจากเว็บไซต์ http://www.scib.co.th หรือขอแบบฟอร์มที่สาขาของธนาคารนครหลวงไทย พร้อมยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเคาน์เตอร์สาขา รวมทั้งแสดงบัตรประชาชนด้วยตนเอง โดยธนาคารจะออกหลักฐานการรับเงินให้กับผู้ขอใช้บริการ หลังจากนั้นบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามคำร้องขอ โดยบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจะจัดทำรายงานและส่งรายงานข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลภายใน 1 สัปดาห์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการใช้บริการจะเป็นอัตราเดียวกับค่าใช้บริการของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ คือ ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิตด้วยตนเองตามปกติขั้นต่ำฉบับ