jump to navigation

>เพิ่มสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเข้าโครงการปรับหนี้นอกระบบ February 5, 2011

Posted by salapao18 in กรุงไทย, กรุงไทย ธนวัฏ, ธนวัฏ, สินเชื่อกรุงไทย, สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ.
add a comment

>ที่ประชุมคณะผู้บริหารกทม. ซึ่งมี ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เห็นชอบในหลักการแก้ไขหนี้นอกระบบในโครงการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ตามที่สำนักการคลัง กทม. เสนอเพื่อเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำกทม. สามารถกู้เงินเพื่อปรับหนี้นอกระบบ รวมถึงเสริมสภาพคล่องในยามจำเป็น ซึ่งสามารถเบิกเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากตู้ ATM โดยโครงการดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นการกู้เงินแบบ O.D. (Over Draft) หากไม่ใช้เงินไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และสามารถนำเงินชำระหนี้คืนได้ตลอดเวลา มีวงเงินกู้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน อัตราดอกเบี้ย MRR ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี บวก 3.5 % ซึ่งธนาคารจะหักเงินในบัญชีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นประจำทุกสิ้นเดือน หากเงินในบัญชีไม่พอชำระดอกเบี้ยจะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็น 15%

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯกทม. กำชับให้สำนักการคลังพิจารณาถึงแนวทางการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากต้องการให้โครงการดังกล่าวใช้ประโยชน์เพื่อการปรับหนี้นอกระบบอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นโครงการที่สร้างหนี้หรือส่งเสริมการเป็นหนี้เพิ่มเติม พร้อมทั้งย้ำให้ผู้กู้เงินใช้ความระมัดระวังในการเบิกจ่าย เนื่องจากสินเชื่อดังกล่าวมีความสะดวกและคล่องตัวในการเบิกจ่ายมากยิ่งขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดหนี้สะสมได้ในอนาคต

Advertisements

>สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเสริมสภาพคล่องยามฉุกเฉิน February 5, 2011

Posted by salapao18 in กรุงไทยธนวัฏ, ธนวัฏ, สินเชื่อกรุงไทย, สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ.
add a comment

>สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยที่มีเงินเดือนผ่านธนาคาร วงเงินสูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉิน คาดมียอดการเบิกใช้เพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท
นายทินกร บุณยกะลิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากที่ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้ลูกค้าและประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้โดยเร่งด่วน ซึ่งนอกจากธนาคารได้ออก 7 มาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัย ด้วยการให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต รวมทั้งร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ Click VR 1 เซ็นทารา สมาคมนักศึกษา วตท. หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ สำนักข่าวทีนิวส์ และไปรษณีย์ไทย จัดโครงการ “รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม” โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของ ที่อาคารสำนักงานใหญ่ รวมทั้งทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมเปิดบัญชีรับบริจาคเงินแล้ว

ธนาคารยังมีสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ที่จะช่วยเสริมสภาพคล่อง และบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินในยามฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ลดภาระการกู้ยืมเงินนอกระบบ ที่ผ่านมา ธนาคารได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏไปแล้วกว่า 88,000 ล้านบาท และหลังเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ คาดว่าจะมีลูกค้าเบิกใช้วงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่

นายทินกร บุณยกะลิน กล่าวต่อไปว่า สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เป็นวงเงินกู้หมุนเวียนส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนผ่านธนาคาร โดยธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 10 เท่าของเงินเดือน สำหรับหน่วยงานที่ทำข้อตกลงกับธนาคาร และวงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน คิดดอกเบี้ยตามวงเงินที่ใช้จริง ในอัตรา MRR + 3.5% ต่อปี ซึ่งปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.60% ต่อปี ในระหว่างเดือนลูกค้าชำระเพียงดอกเบี้ย หากไม่มีการเบิกใช้วงเงิน ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และสามารถชำระคืนเงินต้นได้ตามความต้องการ